สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ตรวจสอบการดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจร

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ได้ตรวจสอบการดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจร    บริเวณบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 4 ตำบลสันมหาพน เพื่อขยายผิวจราจร อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณ ร้อยละ 50 คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นเร็ว ๆ นี้


แสดงความคิดเห็น