สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งประกอบด้วย นายพิภพ กิติกาศ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน  งวดที่ 5


แสดงความคิดเห็น