สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ตรวจสอบการดำเนินโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งประกอบด้วย นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยฮ่าง หมู่ที่ 10 ตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น