สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ตรวจสอบการดำเนินโครงการ

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งประกอบด้วย นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายผิวจราจร บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 4 ตำบล                     สันมหาพน(สายทางบ้านนายนิรันดร์ อาต๊ะ)


แสดงความคิดเห็น