สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ได้ตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบริเวณเส้นทางระหว่างบ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลสันมหาพน ถึงบ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยใช้หินผุ      ปรับเกลี่ยเสริมความแข็งแรงของชั้นผิวทาง อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรและประชาชน ที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว


แสดงความคิดเห็น