สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการของกลุ่มหน่วยงานในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

15 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการของกลุ่มหน่วยงาน กลุ่มและองค์กร ที่เสนอเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น