สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลสันมหาพน ออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ณ บ้านแม่มาลัย หมู่ที่ 2 ตำบลขี้เหล็ก และบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลสันมหาพน โดยทำการเปลี่ยนหลอดไฟกิ่งสาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน


แสดงความคิดเห็น