สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ฉีดพ่นละอองน้ำ

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นละอองน้ำ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสันมหาพน เพื่อลดผลกระทบจากหมอกควัน หรือฝุ่นละออง  ขนาดเล็ก (PM 2.5)

 


แสดงความคิดเห็น