สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภออมก๋อย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย ได้เข้้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565


แสดงความคิดเห็น