สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

งานสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต.แม่สา พนักงาน อบต.แม่สา และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ร่วมสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

แสดงความคิดเห็น