สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ม่อนปิ่น จัดเก็บขยะอันตราย ณ จุดทิ้งขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข


แสดงความคิดเห็น