สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2566, พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 60 ทุน, การแสดงของเด็กนักเรียน นิทรรศการของโรงเรียนต่าง ๆ, นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน, การแสดงผลงานนักเรียน, กิจกรรมการตอบปัญหา, เกมส์, การประกวดต่าง ๆ, กิจกรรมการแสดงดนตรี, กิจกรรมการสาธิตการดับไฟเบื้องต้น, การมอบของรางวัล และกิจกรรมตรวจสุขภาพ


แสดงความคิดเห็น