สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.แม่สา จัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อบต.แม่สา นำโดย ฝ่ายบริหาร ประธานสภา อบต.แม่สา สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต.แม่สา และกลุ่มผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลแม่สา วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 ,วัดดอนชัย หมู่ที่ 5 ,วัดสมเด็จอาสภวัน หมู่ที่ 3 ,วัดแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ,วัดสว่างบรรเทิง หมู่ที่ 6 ,วัดท่าไคร้ หมู่ที่ 2 กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

 

 

 


แสดงความคิดเห็น