สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


งานกีฬาประชาชนท้องถิ่นหางดงเกมส์ 2566

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นายประวัติ สุยะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน นางสาวนิศาชล ทองขาว ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน นายจิรวัฒน์ แก้วน้อย กำนันตำบลสันผักหวาน นำคณะนักกีฬาและกองเชียร์ เข้าร่วมขบวนพาเหรด และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นหางดงเกมส์ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ซึ่งมีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เทศบาลตำบลหนองควาย และเทศบาลตำบลบ้านปง เป็นเจ้าภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง กล่าวต้อนรับ นายฉัตร์กรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งสร้างความสนุกสนาน สมัครสมานความสามัคคีในตำบล และเชื่อมความสัมพันธ์ภายในอำเภอหางดง ใช้เวลาว่างด้วยการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา เทศบาลตำบลสันผักหวานขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


แสดงความคิดเห็น