สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ขอบพระคุณStorytelling ที่นำเสนอข่าวสารจากตำบลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา จับมือร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดและทีมวิจัย มช.ชูต้นกำเนิดเมืองโคมล้านนาสร้างรายได้ให้ชุมชน

ขอบพระคุณStorytelling ที่นำเสนอข่าวสารจากตำบลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา จับมือร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดและทีมวิจัย มช.ชูต้นกำเนิดเมืองโคมล้านนาสร้างรายได้ให้ชุมชน  

ตำบลท่าศาลา จับมือร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดและทีมวิจัย มช.ชูต้นกำเนิดเมืองโคมล้านนาสร้างรายได้ให้ชุมชน… วันที่ 12 พ.ย. 2565 นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่​ เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการโคมล้านนา (Premium) ของตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”ของโชว์ที่ใช้ได้มีไว้เป็นมิ่งมงคล”โดย นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาในนามประธานผู้จัดโครงการกล่าวรายงานถึงวัตุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ตลาดจริงใจเชียงใหม่ โครงการจริงใจมาร์เก็ตในย่านจริงใจเซ็นทรัล

โดยได้รับเกียรติจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายโกวิทย์ พิริยะอานันต์ ส.อบจ.เชียงใหม่ ผู้บริหารท้องถิ่นในเขต อำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมวิจัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลาและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดในวันนี้ สำหรับนิทรรศการโคมล้านนา (Premium)

ของตำบลท่าศาลา มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเผยแพรโคมท่าศาลาที่มีความโดดเด่นให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ เกี่ยวกับโคมล้านนา​ เพื่อจัดกิจกรรมการทำ Workshop และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ประกอบผู้ประกอบการโคม โดยระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 12 พ.ย 2565 -12 ม.ค.2566​ แบ่งช่วงระยะเวลา เป็น3ช่วงหรือ 3 พีเรียด​ คือการนำเรื่องราวที่นำเสนอสัปดาห์แรกนี้เป็นยุคแรก ที่แสดงโคมล้านนาท่าศาลา

ในยุคแห่งรูปแบบโคมล้านนาแนวดั้งเดิม(หรือต้นกำเนิดโคมล้านนาเชียงใหม่) รวมถึงรูปแบบแนวประเพณี โดยมีการสอดแทรกแนวทาง

และแนวความคิดของโคมล้านนาท่าศาลาในรูปแบบต่าง ๆ​ ยุคที่สองในการจัดแสดง พีเรียดต่อไปเป็นการเล่าเรื่องราวถึงยุคแห่งการผสมผสานและการเปลี่ยนผ่านวิธีคิด ไปสู่แนวคิดของการสร้างสรรค์

โคมล้านนาท่าศาลาจากในยุคเดิม

เข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ

ให้มีประโยชน์ใช้สอย ที่มากกว่าการใช้ในประเพณีดั้งเดิมให้มีฟังค์ชั่นของการเป็นเฟอร์นิเจอร์ เป็นของตกแต่งบ้าน หรือของฝากของที่ระลึกที่สามารถเลือกหาและซื้อขาย-จัดจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี​ ยุคใหม่จะเป็นเป็นพีเรียดที่นำเสนอเรื่องราวของการประยุกต์ทั้งรูปแบบเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ และแนวความคิด ที่มุ่งไปสู่โคมล้านนาท่าศาลาสมัยใหม่ ยุคใหม่อย่างเต็มตัว โดยที่ยังมีสายการผลิตโคมล้านนาท่าศาลาในแนวประเพณีควบคู่กันไปเพื่อเปิดฐานการตลาดใหม่ เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อตอกย้ำในฐานะต้นกำเนิดแห่งโคมล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมถึงแนวคิด เพื่อสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้ชุมชนท่าศาลา ตำบลแห่งต้นกำเนิดโคมล้านนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบลท่าศาลาสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น