สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรม Kick off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน ประจำปี 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน  เป็นประธานในพิธี และนายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน โรงพยาบาลแม่แตง สถานีตำรวจภูธรแม่แตง และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารปิงสบแตง และร่วมทำแนวกันไฟ บริเวณด้านหน้าและด้านข้างโรงพยาบาลแม่แตง


แสดงความคิดเห็น