สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรม Day camp

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน  ร่วมกิจกรรม Day camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพื่อฝึกความรู้ความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะเรียนรู้กฎระเบียบวินัยวินัย การปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และฝึกให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือ


แสดงความคิดเห็น