สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมโครงการพลังมวลชลต้านยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมโครงการพลังมวลชลต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในพิธี และมีนายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมน้ำปิง อาคารสันมหาพน 4 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น