สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน มอบหมายให้ นายกันตพัฒน์ โพดกาลง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  หัวหน้าส่วนราชการ  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น