สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะได้จัดกิจกรรม ในวันท้องถิ่นไทย นำโดย ร้อยตำรวจโทสมศักดิ์ ใจสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ โดยได้ร่วมทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ และ กวาดลานวัด ล้างห้องสุขา ณ วัดสันติวนาราม บ้านสันป่าก่อ ม.2 โดยมี เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงาน และ สมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมกันโดยพร้อมเพียง


แสดงความคิดเห็น