สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ 2565 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริกาสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณรอบๆเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 


แสดงความคิดเห็น