สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 3 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา มอบหมายให้ ร้อยเอกศักย์ฎา ฟองไหล รองนายก อบต.แม่สา นายณัฐชนัน ก้อนจำปา ปลัด อบต.แม่สา และพนักงานร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 3 มิถุนายน 2566  ณ หาดทรายแม่สาบีช หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น