สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ. ศ 2565 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ. ศ 2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยมีท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม       คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม


แสดงความคิดเห็น