สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด อำเภอพร้าว

ร.ต.ท.นคร  ปัญญาทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก หน้าที่ว่าการอำเภอพร้าว ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ อปท. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พลังมวลชน ฯลฯ โดยมีท่านวรุตม์  วิศิษฎ์ศิลป์ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธี  ร่วมเป็นพลังแสดงศักยภาพในการป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2566


แสดงความคิดเห็น