สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 (Kick Off)

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 (Kick Off) โดยมีนายมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่แตง กล่าวรายงาน ทั้งนี้ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน      พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารปิงสบแตง


แสดงความคิดเห็น