สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยสร้างสถานการณ์จำลองหากเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยในโรงเรียนพร้อมทำการฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนและบุคลากรครู ในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ และเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยอันตรายต่อชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้


แสดงความคิดเห็น