สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมประกอบอาหารวิชาคนครัว

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมประกอบอาหารวิชาคนครัว รายวิชาลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต


แสดงความคิดเห็น