สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาลำน้ำแม่สา แหล่งน้ำต้นทุนสำหรับคลองแม่ข่า”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 33 และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาลำน้ำแม่สา แหล่งน้ำต้นทุนสำหรับคลองแม่ข่า” คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลแม่สา ร่วมกันเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น