สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง ตำบลทุ่งต้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง นายจุมพล  หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมพ คณะผู้บริหาร ร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง ตำบลทุ่งต้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

  


แสดงความคิดเห็น