สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง พร้อมด้วย น.ส.วรางคนา พยอมยงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน เกษตรอำเภอ พันตรีปรีชา กาบเอื้อง สัสดีอำเภอ ร้อยเอกณรพล ปัญญา หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 เจ้าหน้าที่ ศฝ.นส.ท.มทบ 33 เจ้าหน้าที่พัฒนาตำบล TST และสมาชิก อส.อ.สันป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง โดยมี เทศบาลตำบลทุ่งต้อม เป็นผู้จัดงาน นำโดย นายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งต้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานบ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งต้อม จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ณ บริเวณสะพานหน้าวัดรัตนาราม หมู่ 9 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง ในการนี้ทางเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้อนุเคราะห์มาร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น