สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองแม่ข่าในพื้นที่ตำบลแม่สา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 ข้าราชการ พนักงาน อบต.แม่สา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองแม่ข่าในพื้นที่ตำบลแม่สา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 


แสดงความคิดเห็น