สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบเก็บเศษใบไม้กิ่งไม้ ตัดหญ้า เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ณ ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาน้อย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า นายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พนักงาน อบต.แม่สา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบเก็บเศษใบไม้กิ่งไม้ ตัดหญ้า เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ณ ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาน้อย ให้ดูสะอาดมากยิ่งขึ้น

 


แสดงความคิดเห็น