สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ตามเส้นทางบ้านสวนชา – บ้านป่าคา

6 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ตามเส้นทางบ้านสวนชา หมู่ที่ 7 – บ้านป่าคา หมู่ที่ 11 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


แสดงความคิดเห็น