สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ ลานอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

                     


แสดงความคิดเห็น