สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรคู่พิเศษ

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลสันมหาพน และเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรคู่พิเศษ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยผลการแข่งขันเทศบาลตำบลสันมหาพน  ชนะเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 2:1 ประตู


แสดงความคิดเห็น