สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันมหาพน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กนักเรียนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ฝึกทักษะการเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน   มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง


แสดงความคิดเห็น