สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

การอบรมการใช้เทคโนโลยีพลังงานประจำปี 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในการอบรมเชิงปฎิบัติการปลูก ปรับ แผนพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีพลังงาน เทคนิค และวิธีการบำรุงรักษา ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ผ่านได้ตรวจ ATK ผลเป็นลบทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น