สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 (ครั้งที่2) ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลบ้านปง

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายสุพจน์  ฟองเลา ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปง เป็นประธานในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 (ครั้งที่2) ประจำปี 2566 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านปง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปงและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปง  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น