สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลสันมหาพน

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ   ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น