สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กิ่งกาชาดอำเภอฝาง ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น คณะสงฆ์ตำบลม่อนปิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย ผ่านแอฟพลิเคชั่น “พ้นภัย” แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอฝางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พายุมูหลาน จำนวน 250 ราย พร้อมทั้งร่วมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ณ วัดคงคานิมิตร หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝาง

 


แสดงความคิดเห็น