สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม

 

ลำดับ 15327

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธี ร่วมกับผู้นำชุมชน ประธ อ่านต่อ

ลำดับ 15077

วัคซีนใจในผู้สูงอาย ห้องเรียนสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมห้องเรียนสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสัน อ่านต่อ

ลำดับ 15033

อบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ส่งมอบกระเบื้องมุงหลังคา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30น.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง นำโดยนายเจริญ ซ้อนฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง พร้อมด้วยนางสิรภัทร ทองเจริญ เลขานุการนายก ปลัดอบต. และเจ้าหน้าที่งาน อ่านต่อ

ลำดับ 14768

อบต.แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยในบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลแม่สา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ อ่านต่อ

ลำดับ 14757

งานสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต.แม่สา พนักงาน อบต.แม่สา และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ร่วมสืบสานประเพณ อ่านต่อ

ลำดับ 14286

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดยนายเจนภพ ล้านนาดอย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์, นายสมคิด กรรขำ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลาก อ่านต่อ

ลำดับ 14159

ห้องเรียนสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำวันพุธที่ 26 เมษายน 2566

นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมห้องเรียนสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบ อ่านต่อ

ลำดับ 14284

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักพัฒนาชุมชนบ้านจันทร์ ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำและประสา อ่านต่อ

ลำดับ 13979

อบต.บ้านจันทร์ ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ แจกหน้ากาอนามัยป้องกันฝุ่นละออง

ในช่วงเทศกาลสกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดย นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายพิชัย อ่านต่อ

ลำดับ 13976

กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านจันทร์

เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วย กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านจันทร์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อ่านต่อ