สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม


ลำดับ 9975

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

อ่านต่อ

ลำดับ 9734

อบต.ม่อนปิ่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายกฯ นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาและสมาชิกสภาฯ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัด อ อ่านต่อ

ลำดับ 9592

อบต.ม่อนปิ่น ออกบูธนิทรรศการและแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ตำบลม่อนปิ่น ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีอำเภอฝาง ประจำปี 2566

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายกฯ นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาและสมาชิกสภาฯ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัด อ อ่านต่อ

ลำดับ 9487

อบต.ม่อนปิ่นเข้าร่วม พิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี อำเภอฝาง ประจำปี 2566

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ม่อนปิ่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี อำเภอฝาง ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริ อ่านต่อ

ลำดับ 9446

วันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ประมวลภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 อ่านต่อ

ลำดับ 9192

ภาพบรรยากาศ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด “แม่โป่งเกมส์” ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "แม่โป่งเกมส์" ประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด อ่านต่อ

ลำดับ 9163

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพฤหัสดีที่ 5 มกราคม 2566

อ่านต่อ

ลำดับ 9123

เทศบาลตำบลอมก๋อย ตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วม 7 วันระวังอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย ร่วมกับ อำเภออมก๋อย สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย อปพร. ชรบ. และสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ (จุดอมก๋อย) ตั้งจุดต อ่านต่อ

ลำดับ 9088

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภออมก๋อย ประจำปี 2565 “แสนทองเกมส์” ครั้งที่ 13

อ่านต่อ

ลำดับ 9100

อบต.แม่สา จัดกิจกรรม “กีฬาสีผู้สูงอายุตำบลแม่สา” ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดกิจกรรม "กีฬาสีผู้สูงอายุตำบลแม่สา" เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเ อ่านต่อ