สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม


ลำดับ 4514

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ

ลำดับ 4510

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ปี 2565

เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันกันโรคพิษสุขนัขบ้า ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2565 เพื่อลดความเส อ่านต่อ

ลำดับ 4480

อบต.เวียง จัดโครงการอบต.เวียงพบประชาชน และโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่่ ประจำปี 2565

วันที่ 11 เพฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. อบต.เวียง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกกองงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2565 และ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก อ่านต่อ

ลำดับ 4468

กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาลำน้ำแม่สา แหล่งน้ำต้นทุนสำหรับคลองแม่ข่า”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 33 และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดกิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาลำน้ำแม่สา แหล่งน้ำต้นทุนสำหรับคลองแม่ข่า" คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลแม อ่านต่อ

ลำดับ 4466

โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง

เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง นายอาทิตย์ ท้าวศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม อ่านต่อ

ลำดับ 4445

องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น . ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม อ่านต่อ

ลำดับ 4443

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ

ลำดับ 4439

เทศบาลตำบลหารแก้ว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ

ลำดับ 4430

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ อ่านต่อ

ลำดับ 4420

เทศบาลตำบลแม่โป่ง เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ ซึ่งได้รับมอบจากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคเอเชีย เมื่อวันที อ่านต่อ