สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ


เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 51 ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย เป็นพนักงานเสิร์ฟร้าน Warmup Cafe ซึ่งพักอยู่ที่หอพักในเขตเทศบาลตำบล อ่านต่อ

เทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย  นำโดยนายกพิทูร วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร  ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เมื่่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สุเทพเกมส์ ครั้งที่ 24" ประจำปี 2564 โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน และมีนายชนะ แส อ่านต่อ

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม “กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในว อ่านต่อ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานวิชาการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยมีวัตถุประสงค์ อ่านต่อ