สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม


จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 เวลา 09.00 น. ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศุภชาติ บุตรดีขันต์ กรรมการและที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศและการสำรวจระยะไกล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

อ่านต่อ

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐม อ่านต่อ

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ 2564 เวลา 9.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามที่ผู้บริหารเสนอและวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ่านต่อ

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในตำบลม่อนปิ่น

วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น บูรณาการร่วมกับ อำเภอฝาง โรงพยาบาลฝาง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น / บ้านม่วงชุม อสม.ตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการจัดตั้ อ่านต่อ

กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2564

วันที่21ตุลาคม2564​ เวลา09.00น​ ท่านนายก​ จุมพล​ หลุยจำวัน​ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม​ คณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาฯ​ พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม​ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ​ประจำป อ่านต่อ