สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม


ลำดับ 7089

{อบต.ม่อนปิ่น} เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชาติพันธุ์ลาหู่ บ้านป่าคา

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก รร.ตชด.อาโอยาม่า รพสต.บ้านม่วงชุม เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชาติพันธุ์ลาหู่ บ้านป่าคา เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการในการรับรู้บทบา อ่านต่อ

ลำดับ 7066

เทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2565 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมา นายจำรัส คำราพิศ อ่านต่อ

ลำดับ 7050

{อบต.ม่อนปิ่น} ประชุมส่วนราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 2/2565

นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับตำบลม่อนปิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กันยายน 2565 ครั อ่านต่อ

ลำดับ 7044

{อบต.ม่อนปิ่น} ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอฝาง) ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอฝาง) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกห้องเรียน ส่งเสริ อ่านต่อ

ลำดับ 7029

อบต.ม่อนปิ่น ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ต.ม่อนปิ่น

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่อนปิ่น คณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมท อ่านต่อ

ลำดับ 7022

อบต.ม่อนปิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่บ้าน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งด้านร่างก อ่านต่อ

ลำดับ 7011

เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09:30 น. นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น3 เพื่อพิจารณาอนุมัติโอน อ่านต่อ

ลำดับ 6976

เทศบาลตำบลหารแก้ว จัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6964

เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ อ่านต่อ

ลำดับ 6954

ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ออกหน่วยพื้นที่บริการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565พื้นที่ตำบลท่าศาลา

ประชาสัมพันธ์ ท่านที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือหน่วยรับลงทะเบียน วันนี้ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ออกหน่วย อ่านต่อ