สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม.และทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 (ชม 0023.4/3686)


แสดงความคิดเห็น