สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง สารภี แม่ริม ดอยสะเก็ด และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินอุทธรณ์ภาษีประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 (ชม0023.3/ว28321)


แสดงความคิดเห็น