สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/15989)


แสดงความคิดเห็น