สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย สารภี พร้าว ไชยปราการ สะเมิง จอมทอง เเละอมก๋อย)

เรื่อง การเเต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร (ชม 0023.2/ว10489)


แสดงความคิดเห็น