สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประกวดรำวงประยุกต์ “แม่บ้านท้องถิ่นท้องที่” ในงานฤดูหนาวและงาน otop ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 (ชม0023.1/2180)


แสดงความคิดเห็น