สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน นอ.แม่แตง ชียงดาว จอมทอง สันป่าตอง อมก๋อย เมืองเชียงใหม่ นายก อบจ.ชม เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ชม0023.2/15654)


แสดงความคิดเห็น