สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.แม่อาย ดอยสะเก็ด สันทราย แม่วาง กัลยาณิวัมนา นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ชม0023.2/1419)


แสดงความคิดเห็น