สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.แม่อาย ดอยสะเก็ด สันทราย แม่วาง กัยาณิวัฒนา นายก อบจ.ชม ทน.ชม เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ชม0023.2/2990)


แสดงความคิดเห็น