สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่ริม แม่แจ่ม สารภี นายก อบจ.ชม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ชม0023.6/2513)


แสดงความคิดเห็น